Prezime, očevo ime, ime DANILOVIĆ NIKOLE GORDANA
Godina rođenja 160230
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 311249
Datum puštanja 752
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna