Prezime, očevo ime, ime DANILOVIĆ ZARIJA DANILO
Godina rođenja 240924
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 240948
Datum puštanja 31252
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 9 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna