Prezime, očevo ime, ime DAPČEVIĆ JOVANA VLADO
Godina rođenja 140617
Narodnost Srbin
Opština CETINJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 20948
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna