Prezime, očevo ime, ime DAUTČEHAJIĆ HUSEINA ĐEMAL
Godina rođenja 180110
Narodnost Hrvat
Opština BOSANSKI NOVI
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 240151
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna