Prezime, očevo ime, ime DAVIDOVIĆ IGNJATA VUKAN
Godina rođenja 291023
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 60650
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna