Prezime, očevo ime, ime DEBELJA MATE MATO
Godina rođenja 200609
Narodnost Hrvat
Opština DONJI MIHOLJAC
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120650
Datum puštanja 120655
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna