Prezime, očevo ime, ime DELOVSKI VANGEL LJUBO
Godina rođenja 28
Narodnost Makedonac
Opština TITOV VELES
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 101149
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna