Prezime, očevo ime, ime DELUKA FELICIO ANTONIO
Godina rođenja 0
Narodnost Hrvat
Opština PULA
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 60649
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 9 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna