Prezime, očevo ime, ime DEMAJO SOLOMUNA DIDO
Godina rođenja 290306
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 240948
Datum puštanja 230452
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna