Prezime, očevo ime, ime DEMIROVIĆ HALILA HILMIJA
Godina rođenja 141205
Narodnost Crnogorac
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 100851
Datum puštanja 101152
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna