Prezime, očevo ime, ime DESIĆ IVANA STJEPAN
Godina rođenja 261012
Narodnost Hrvat
Opština BATINA
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170350
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna