Prezime, očevo ime, ime DEVEŠKOVIĆ ANTUNA RENATO
Godina rođenja 190605
Narodnost Italijan
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 300551
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna