Prezime, očevo ime, ime DIKLIĆ NIKOLE DESANKA
Godina rođenja 50118
Narodnost Srbin
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 291051
Datum puštanja 241152
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna