Prezime, očevo ime, ime DIMČEVIĆ ARITONA ZLATKO
Godina rođenja 171206
Narodnost Makedonac
Opština KRIVA PALANKA
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 20650
Datum puštanja 120754
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 42 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna