Prezime, očevo ime, ime DIVJANOVIĆ STJEPAN GABRIEL
Godina rođenja 13
Narodnost Hrvat
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220349
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna