Prezime, očevo ime, ime DOBRAŠ ILIJE STANKO
Godina rođenja 240812
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130351
Datum puštanja 300754
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna