Prezime, očevo ime, ime DOBRINČIĆ MARTIN VELJKO
Godina rođenja 26
Narodnost Hrvat
Opština VINKOVCI
Srez VINKOVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 90549
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna