Prezime, očevo ime, ime DOKAZIĆ MATE STEVO
Godina rođenja 40810
Narodnost Hrvat
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 60951
Datum puštanja 80652
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna