Prezime, očevo ime, ime DOKIĆ NIKOLE VUKAŠIN
Godina rođenja 191127
Narodnost
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 290559
Datum puštanja 230661
Organ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Posebna ustanova