Prezime, očevo ime, ime DOVJAK JANKA DUŠAN
Godina rođenja 300623
Narodnost Slovenac
Opština MARIBOR CENTER
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 60449
Datum puštanja 31252
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna