Prezime, očevo ime, ime DRAGIĆ JEFTE DRAGO
Godina rođenja 101020
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 231151
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna