Prezime, očevo ime, ime DRAŠKOVIĆ MITAR MILORAD
Godina rođenja 281129
Narodnost Crnogorac
Opština KRUŠEVAC
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 21150
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna