Prezime, očevo ime, ime DRAŽIĆ DRAGUTIN DARA
Godina rođenja 29
Narodnost Srbin
Opština BOGATIĆ
Srez ŠABAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 10649
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna