Prezime, očevo ime, ime DREMPETIĆ JOSIPA PETAR
Godina rođenja 240618
Narodnost Hrvat
Opština DONJA STUBICA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 20451
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna