Prezime, očevo ime, ime DREZGIĆ MARKA DANILO
Godina rođenja 280295
Narodnost Srbin
Opština GRAČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 190750
Datum puštanja 251050
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne