Prezime, očevo ime, ime DUBOVSKI STEVANA SAMUEL
Godina rođenja 280128
Narodnost Čeh
Opština BOSANSKI PETROVAC
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 180651
Datum puštanja 31253
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna