Prezime, očevo ime, ime DUBROVSKI PANA GLIGOR
Godina rođenja 110110
Narodnost Makedonac
Opština KAVADARCI
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 120354
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna