Prezime, očevo ime, ime DUJOVIĆ OBRADA MARKO
Godina rođenja 140116
Narodnost Crnogorac
Opština PLAV
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 220750
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna