Prezime, očevo ime, ime DURAKOVIĆ SALJO IBRAHIM
Godina rođenja 101126
Narodnost Albanac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 190450
Datum puštanja 290752
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna