Prezime, očevo ime, ime ĐAJIĆ NOVICE NEDELJKO
Godina rođenja 130313
Narodnost Srbin
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 290351
Datum puštanja 50655
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna