Prezime, očevo ime, ime ĐAKONOVIĆ SAVE VIDA
Godina rođenja 11
Narodnost Crnogorac
Opština ULCINJ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 1149
Datum puštanja 100351
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna