Prezime, očevo ime, ime ĐAKONOVIĆ KRSTA MARKO
Godina rođenja 180814
Narodnost Crnogorac
Opština ULCINJ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 221149
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna