Prezime, očevo ime, ime ĐAKOVIĆ STANISLAV RADOMIR
Godina rođenja 22
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 61049
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna