Prezime, očevo ime, ime ĐAKOVIĆ MILANA JOVANKA
Godina rođenja 180924
Narodnost Srbin
Opština PRIJEDOR
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 220949
Datum puštanja 30851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna