Prezime, očevo ime, ime ĐAKOVIĆ MILADINA LJUBOMIR
Godina rođenja 26
Narodnost Srbin
Opština KULA
Srez SOMBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 150949
Datum puštanja 20851
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna