Prezime, očevo ime, ime ĐALOVIĆ VUKANA VOJA
Godina rođenja 10123
Narodnost Crnogorac
Opština BIJELO POLJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 200549
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna