Prezime, očevo ime, ime ĐALOVIĆ VUKA RADOMIR
Godina rođenja 141123
Narodnost Crnogorac
Opština BIJELO POLJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 181252
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna