Prezime, očevo ime, ime ĐERMANOVIĆ PETAR RUŽA
Godina rođenja 301020
Narodnost Srbin
Opština BISTRICA
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 290849
Datum puštanja 30851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna