Prezime, očevo ime, ime ĐIKANOVIĆ DIMITRIJE MIRO
Godina rođenja 200627
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 141253
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna