Prezime, očevo ime, ime ĐUGUM AHMETA SALIH
Godina rođenja 251120
Narodnost Hrvat
Opština DUVNO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 60451
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna