Prezime, očevo ime, ime ĐUKIĆ JOVE BOŠKO
Godina rođenja 120826
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA KRUPA
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 161049
Datum puštanja 31252
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna