Prezime, očevo ime, ime ĐUKIĆ MIHAILA ŽARKO
Godina rođenja 60822
Narodnost Srbin
Opština BIHAĆ
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 181150
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna