Prezime, očevo ime, ime ĐUKIĆ NIKOLE OBRAD
Godina rođenja 201223
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI BROD
Srez DOBOJ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 251051
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna