Prezime, očevo ime, ime ĐURĐIĆ MILOŠA RADOMIR
Godina rođenja 201014
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 200252
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna