Prezime, očevo ime, ime ĐUROVIĆ PERO JAGOŠ
Godina rođenja 261120
Narodnost Crnogorac
Opština CETINJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 150
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna