Prezime, očevo ime, ime ĐUROVIĆ LUKE ANDRIJA
Godina rođenja 231105
Narodnost Crnogorac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 270151
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna