Prezime, očevo ime, ime ĐUROVIĆ SAVE VASO
Godina rođenja 170428
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 190351
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna