Prezime, očevo ime, ime ĐUROVIĆ MILA ČEDOMIR
Godina rođenja 110329
Narodnost Crnogorac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 161252
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna