Prezime, očevo ime, ime ĐUROVIĆ MILOVANA BOSA
Godina rođenja 100325
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 180152
Datum puštanja 60254
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna