Prezime, očevo ime, ime ĐUROVSKI RAFAILO LAZAR
Godina rođenja 301214
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 11149
Datum puštanja 49
Organ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna